Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu

Rząd wprowadza kolejne obostrzenia. Część z nich dotyczy Was Uczniów bezpośrednio. Przeczytajcie!

2020 Aktualności 1 Kwietnia
Autor:

Szanowni Rodzice, Uczniowie,
od środy, 25.03.2010 r. rozpoczynamy naukę zdalną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1. Uczniowie klas 4-8 posiadają własny dostęp do i-dziennika, dostęp uczniów klas 1-3 do i-dziennika posiadają rodzice.
2. Dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymują materiały od wychowawców przesłane do rodziców w ramach grupy.
3. Materiały edukacyjne, informacje o konieczności wykonania zadań będą przesyłane uczniom i rodzicom za pośrednictwem Wiadomości w i-dzienniku.
4. Nauczyciele podczas nauczania zdalnego przygotowują zajęcia według planu lekcji z i-dziennika.
5. Materiały nauczyciel przesyła uczniowi w dniu zajęć do godz. 10:00 lub dzień wcześniej (po godz. 17:00 na kolejny dzień).

(więcej…)

2020 Aktualności 24 Marca
Autor:

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wydanych nimi sytuacjami kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374) proszę aby uczniowie, mieszkańcy nie korzystali z boisk szkolnych oraz z urządzeń znajdujących się na placach  zabaw  na terenie Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania obiekty szkolne są ZAMKNIĘTE.

Z poważaniem
Ewa Kubisz

2020 Aktualności 16 Marca
Autor:

Aby zapewnić mieszkańcom i mieszkankom Poznania szybki dostęp do istotnych wiadomości, Miasto uruchamia specjalny portal. Można na nim znaleźć najważniejsze treści związane z koronawirusem: najnowsze komunikaty dotyczące działań Miasta, linki do niezbędnych dokumentów, kompleksowe informacje dla rodziców i seniorów, porady profilaktyczne.

https://www.poznan.pl/koronawirus/

2020 Aktualności 12 Marca
Autor:

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

link Pismo do rodziców

2020 Aktualności 12 Marca
Autor:

Szanowni Państwo,
w związku z zawieszeniem zajęć informuję, że nauczyciele pozostają w domach w gotowości do pracy i zostali poproszeni, aby przygotowali dla swoich uczniów materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. Proszę Uczniów, aby sumiennie wykonywali zadania.
Szkoła jest zamknięta, a w sprawach pilnych proszę wykorzystywać do kontaktu dziennik elektroniczny i na bieżąco śledzić stronę szkoły.

Z poważaniem
Ewa Kubisz

2020 Aktualności 12 Marca
Autor:

 

W związku z zaistniałą sytuacją 25-lecie naszej Szkoły zostaje przeniesione na późniejszy termin.

2020 Aktualności 12 Marca
Autor:

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), w  związku  z rekomendacją organu prowadzącego – Miasta Poznań dotyczącą zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz po uzgodnieniu z organem prowadzącym:

w dniach 11 – 25 MARCA 2020 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu zostają zawieszone.

Uprzejmie informujemy, że Wnioski dot. naboru do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą w następujących godzinach:

Termin

Godziny

11.03.2020r.

            12.03.2020r.            

13.03.2020r.

godz. 12:00 – 15:00

16.03.2020r.

          17.03.2020r.           

18.03.2020r.

godz. 8:00 – 12:00

19.03.2020r.

20.03.2020r.

godz. 12:00 – 15:00

23.03.2020r.

24.03.2020r.

godz. 8:00 – 12:00

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Ewa Kubisz

2020 Aktualności 10 Marca
Autor: