Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022

Prezydium

przewodnicząca: Justyna Olejniczak

zastępca: Milena Jackowiak

skarbnicy: Katarzyna Sibińska

sekretarz: Marlena Zimniewicz

Komisja Rewizyjna: Katarzyna Buszka-Nowak, Julita Schmidt, Magdalena Stefaniak-Odziemska.

Członkami Rady Rodziców są przedstawiciele Rad Oddziałowych, zobowiązani mocą Ustawy Prawo oświatowe do reprezentowania swoich Oddziałów w Radzie Rodziców, a mocą jej Regulaminu – do współpracy z Prezydium Rady Rodziców w celu realizacji zadań z zakresu jej kompetencji, służących wspieraniu działalności statutowej Szkoły.

Dane teleadresowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu

ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań

e-mail: RRprzySP78@gmail.com

www.facebook.com/BrygadaRRprzySP78

Numer konta

Bank Pekao SA: 27 1240 1763 1111 0010 0077 5480

Harmonogram zebrań

19.09, 17.10, 14.11, 5.12, 16.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 5.06, godz. 18:00, sala 14.

Wysokość składki w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł od rodziny, z zaznaczeniem, że:

·         nie mnoży się wysokości składki przez liczbę rodzeństwa, uczącego się w Szkole, tzn. składkę, bez względu na to, ile ma się dzieci, płaci się w roku szkolnym tylko raz, w podstawowej kwocie

·         wpłacana składka może być niższa lub wyższa niż 50 zł, w zależności od możliwości finansowych rodziny

·         składki na Radę Rodziców zbierają Skarbnicy Klasowi, a następnie przekazują je Skarbnikowi RR

·        wpłat można dokonywać także przelewem, bezpośrednio na konto Rady Rodziców, wpisując w tytule: „Składka na RR / nazwisko ucznia, klasa” (w przypadku wpłat rodzin wielodzietnych proszę podać nazwisko i klasy wszystkich dzieci)

Środki zebrane ze składek Rada Rodziców, z inicjatywy własnej lub w odpowiedzi na wnioski Dyrekcji Szkoły, przedstawicieli Kadry Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Szkoły, mocą podejmowanych uchwał, przeznacza na:

·         zakup nagród i wyróżnień dla laureatów konkursów szkolnych, olimpiad przedmiotowych i zawodów sportowych

·         zakup statuetek Szkolnych Wiktorów

·         zakup nagród i wyróżnień dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz innymi szczególnymi osiągnięciami

·         zakup artykułów papierniczych do świetlicy

·         doposażenie sali przedmiotowych i tematycznych

·         remonty sal, realizowane w czynie społecznym przez klasy

·         dofinansowywanie obiadów i/lub wycieczek klasowych dla uczniów w najtrudniejszej sytuacji materialnej

·         organizację dodatkowych atrakcji podczas szkolnych uroczystości, imprez i festynów (np. fotobudka, wata cukrowa)

·         dofinansowywanie szkolnych projektów, których realizacja wymaga częściowego wkładu własnego

·         dofinansowywanie dojazdów uczniów na olimpiady przedmiotowe i turnieje sportowe

…oraz jeszcze na „coś extra” – jeśli pozwala na to roczny budżet składkowy RR, co zależy od powszechności zwyczaju wpłat i hojności Darczyńców.

Wszystkie wpływy i wydatki do i z funduszu Rady Rodziców są udokumentowane oraz raportowane Rodzicom przynajmniej raz na kwartał. Ponadto Regulamin Rady Rodziców zobowiązuje ją do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, podsumowującego kadencję.

Regulamin RR przy SP78 w Poznaniu

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu RR – do pobrania

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

W tym roku powitaliśmy wiosnę z przytupem, festynem charytatywnym zorganizowanym przez Radę Rodziców, pana Ryszarda Rychlewskiego – Animatora Orlika, Radę Osiedla Kwiatowego oraz z pomocą społeczności szkolnej.

Były dmuchańce, zawody sportowe, tradycyjnie stoisko ze słodkościami, loteria fantowa, zaplatanie warkoczyków oraz scena na której występowały nasze wspaniałe dzieci.  Odwiedzili nas również bohaterowie towarzyszący naszym najmłodszym pociechom w trakcie nauki. Frekwencja, humory i pogoda dopisały.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało nam się zebrać prawie 4600zł, które zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom z Ukrainy.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu:

rodzicom, którzy piekli ciasta i pomagali zebrać fanty, nauczycielom, którzy pomogli zorganizować scenę i kawiarenkę, wolontariuszom ze Szkolnego Koła Wolontariatu oraz z Koła Caritas, nauczycielom nauczania początkowego, którzy zachęcili i pomogli przygotować występy naszych dzieci, pani Marioli Wieczorek-Łukaszewskiej sprzedającej swoje rękodzieło przygotowane specjalnie na tę okazję oraz panu Krzysztofowi Lisowi za oprawę muzyczną.

Dziękujemy również firmom, które postanowiły wesprzeć naszą inicjatywę przekazując fanty do naszej zabawy:

Jump Arena Grunwald

Collegium Da Vinci

Qarson Polska i Dac Software (wspierają nas już kolejny raz)

Press-Service Monitoring Mediów

Baloniarnia

Specjalne podziękowania należą się naszym najmłodszym wolontariuszkom, które dzielnie pomagały nam przy organizacji oraz obsłudze naszych stoisk:

Ani Odziemskiej, Oldze Filut oraz Julce Wiśniewskiej.

Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia na następnym pięknym wydarzeniu.

Brygada RR

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Pomagamy przez ubranie

Pomagamy przez ubranie

Wzorem lat ubiegłych, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, zachęcam do włączenia się do akcji "Pomaganie przez ubranie". Niepotrzebne ubrania, obuwia czy akcesoria mogą pomóc potrzebującym. Przy wejściu do szkoły jest ustawiona specjalna tuba, do której można oddawać niepotrzebne elementy garderoby. Szczegółowe...
Wycieczka do kina

Wycieczka do kina

Dnia 11.09 i 13.09.2023 byliśmy w kinie na filmie pt. ”O psie, który jeździł koleją”. Jest to piękny film o...
Edukacja Włączająca na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Edukacja Włączająca na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

W minionym tygodniu wybrane klasy uczestniczyły w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza. Zajęcia były niezwykle ciekawe, mocno...
Rozmiar czcionki
Kontrast