Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Dnia 20 marca w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs z języka angielskiego Olimpus. Wzięło w nim udział 35 uczniów z klas 4-8. Wyniki konkursu będą ogłoszone 13 maja 2024 r.

Zespół Języków Obcych wraz z nauczycielem plastyki i techniki p. Jarosławem Jóźwiakiem zakończył konkurs wielkanocny na Jajo Wielkanocne (Easter Egg) i Drzewko Wielkanocne (Easter Tree). Konkurs został przeprowadzony w klasach 4-6, trwał trzy tygodnie i składał się z dwóch etapów – w pierwszym tygodniu nauczycielki języka angielskiego na lekcjach zapoznawały uczniów z symboliką i tradycjami wielkanocnymi w Wielkiej Brytanii (prezentacja multimedialna), w drugim etapie (kolejne dwa tygodnie) uczniowie wykonywali na lekcjach plastyki i techniki wielkanocne jaja i drzewka. Dnia 25 marca jury (w składzie: J. Jóźwiak, M. Sikora, A. Chudzińska-Parkosadze, H. Witkowska) wybrało laureatów w dwóch kategoriach:

EASTER EGG

1 miejsce – Bianka Filut 4b

2 miejsce – Natalia Chałupka 5b

3 miejsce – Cezary Walkowiak 4b

WYRÓŻNIENIA

Roksana Skawińska 4a

Ksawery Derda 5b

Jan Frankowski 4b

Agata Pawełkiewicz 6c

 

EASTER TREE

1 miejsce – Jakub Czyż 6c

2 miejsce – Karolina Jenczmionka 4b

3 miejsce (ex aequo) – Michał Konieczny 6c,

                                     Jakub Rajkowski 6c

 

Gratulujemy Zwycięzcom i Wyróżnionym! Prace uczniów zaprezentowane są na wystawie w holu na pierwszym piętrze. Nagrody uczniowie otrzymają po świętach.

Przy okazji nasz zespół chciałby serdecznie zaprosić uczniów klas 5-8 do wzięcia udziału w następnym konkursie, tym razem czytelniczym READING COMPETITION FOR BOOKWORMS, który odbędzie się 7 maja, po majówce. Uczniowie powinni zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie do 20 kwietnia nauczycielkom j. angielskiego. 21 kwietnia, gdy lista uczestników będzie zamknięta, uczniowie otrzymają na swoje konto w mobidzienniku skan tekstu utworu, aby mogli się przygotować do konkursu. Konkurs będzie miał formę pisemną i obejmować będzie następujące zagadnienia:

– znajomość słownictwa

– pisemna charakterystyka bohaterów lub sytuacji (opis)

– układanie zdań

– zreferowanie fragmentu tekstu

– wyrażenie swojej opinii.

Uczniowie klas 5-6 będą czytać uproszczony tekst (poziom 2) The Wizard of Oz  I. Franka Bauma, a uczniowie klas 7-8 – tekst (poziom 5) utworu Charlesa Dickensa Great Expectations. Przed majówką podamy informacje dotyczące godziny i sali, w której będzie się odbywał konkurs. Wyniki zostaną ogłoszone do 9 maja. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie, laureaci ocenę celującą i dodatkowe pochwały za zajęcie czołowych miejsc. Ponadto laureaci otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Mamy nadzieję, że ta pierwsza edycja konkursu czytelniczego spotka się z zainteresowaniem i będziemy go kontynuowali w przyszłym roku.

Bardzo dziękujemy za udział w dotychczasowych konkursach i zapraszamy na konkurs czytelniczy!

2024 Aktualności 27
Autor: