Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Tak pomagam! W pierwszych dniach marca odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności, do której przyłączyli się nasi szkolni wolontariusze SKCARITAS. W pierwszych dniach Wiosny, pragną bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Osiedla Kwiatowego, rodzicom, absolwentom, którzy robiąc zakupy przy ul. Szarotkowej, włączyli się w pomaganie najbardziej potrzebującym. 

DZIĘKUJEMY! ❤
 

2024 Aktualności 24
Autor: