Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Dzięki współpracy, zaangażowaniu wszystkich stron (dzieci, rodziców, nauczycieli) w roku 2023 znaleźliśmy się w gronie 50 wyróżnionych szkół w Polsce i otrzymaliśmy Tytuł „Złotej Szkoły NBP” III edycji 2022/2023. Jako jedyna szkoła podstawowa z Poznania otrzymaliśmy Nagrodę w wysokości 2000 zł za najlepiej wykonane zadania edycji. Sukces zachęcił nas do jeszcze większego zaangażowania w tegoroczną edycję.

Temat przewodni IV edycji:

Polski złoty

Jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim? Dlaczego doszło do odrodzenia złotego? Reforma walutowa
i powstanie Banku Polskiego S.A. – odpowiednika NBP 100 lat temu. Jak dziś powstają polskie znaki pieniężne od projektu do monety
i banknotu. Prawny status złotego. Dlaczego tylko Narodowy Bank Polski może emitować polskie znaki pieniężne? Czym jest system płatniczy i jaką rolę odgrywa w nim NBP?

Czym są pieniądze?

Trzy funkcje pieniądza ‒ pieniądz jako środek wymiany, akumulacji
i jednostka obrachunkowa. Droga pieniądza z banku centralnego do portfela, czyli na czym polega cykl obrotu gotówkowego w Polsce? Jakie są cztery filary Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego?

Monety i banknoty powszechnego obiegu oraz kolekcjonerskie

Jakie są zasady użytkowania banknotów i monet w Polsce? Wielcy Polscy Ekonomiści i inne przykłady serii kolekcjonerskich NBP. Polskie monety i banknoty jako dzieła sztuki, zapis czasów i technologiczne osiągnięcie. O zabezpieczeniach i sposobach weryfikacji autentyczności banknotów i monet.

3 zadania na ten rok:

Jakie zadania są do wykonania w IV edycji

Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” w ramach dowolnego przedmiotu. Lekcja powinna mieć interdyscyplinarny charakter, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy.

Debata szkolna

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów debaty szkolnej poświęconej tematowi „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Można wybrać dowolną formę debaty np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową.

Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które będą popularyzowały temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Przy przygotowaniu warsztatu uczniowie powinni mieć wsparcie opiekuna merytorycznego, którym może być nauczyciel ze szkoły, z uczelni lub innej palcówki naukowej.

Jak poradzili sobie z nimi nasi uczniowie – zachęcamy do obejrzenia filmów podsumowujących realizację projektu oraz analizy sprawozdań.

Liczymy, iż zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców, wspaniałych gości zostanie dostrzeżone
także przez kapitułę konkursu.

Philipps, A. Chojan, M. Łukaszewicz-Łibner

LEKCJA EKONOMII

WARSZTAT UCZNIOWSKI

https://drive.google.com/file/d/1afOiADBNtrDXW0WeSESSaVS-Bmjy_80a/view

https://drive.google.com/file/d/1oKMDF1T09PgSruj3m-abnyth4L0MExut/view

https://drive.google.com/file/d/1qmQQVsIBsxGFIB6-h_finSJVIb8hmMvb/view

 

2024 Aktualności 10
Autor: