Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Dnia 06.02.2024 r. nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Inicjatywę uczestnictwa w obchodach DBI zgłosiliśmy na stronie saferinternet.pl. Szkolne obchody DBI w tym roku były realizowane poprzez wykonanie różnorodnych zadań. Przygotowano tematyczne gazetki ścienne na holu korytarza szkolnego oraz w klasach dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń płynących z sieci oraz uzależnienia od telefonów komórkowych (fonoholizmu). W klasach I – VIII w ramach godzin z wychowawcą uczniowie obejrzeli prezentację oraz przeprowadzono pogadanki na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie klas IV obejrzeli filmy: „Owce w sieci”, „Necio”, „Plik i folder”, „3…2…1…Internet”, z których dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w internecie, gdzie i u kogo mogą uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. W ramach tegorocznych obchodów DBI uczniowie przygotowali aplikacje na temat bezpieczeństwa w sieci, netykiety. Klasy V – VIII wykonały plakaty związane z bezpieczeństwem dzieci online. Plakaty te zostały powieszone na korytarzu szkolnym. 

Podejmowane przez nas działania pozwoliły uświadomić uczniom zagrożenia czyhające na nich w internecie oraz przybliżyły kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

                                                                                          Anna Słomka

2024 Aktualności 25
Autor: