Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

W ramach obchodów Tygodnia Międzykulturowego Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu zaprasza do udziału w Wewnątrzszkolnym Konkursie Plastycznym  „Międzykulturowa Kartka Świąteczna”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej, która nawiązywać będzie do tradycji bożonarodzeniowych Polski, Ukrainy jak i innych krajów z których pochodzą Nasi uczniowie.

Do udziału zapraszamy Wszystkie dzieci, które chcą przedstawić obraz tradycji świątecznych  w swoich domach, wśród rodziny czy znajomych. Kartki mogą być w różnych językach i z różnymi symbolami odpowiadającymi bożonarodzeniowym tradycjom poszczególnych kultur.

Regulamin konkursu

Temat konkursu:

– „Międzykulturowa Kartka Świąteczna”

Cele konkursu:

– rozwijanie wiedzy na temat tradycji Bożonarodzeniowej w różnych kulturach

– rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki

– rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych

– kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji

Sposób oceniania prac:

– pomysłowość

– oryginalność

– niekonwencjonalność

– staranność i estetyka pracy

Warunki uczestnictwa:

– konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VIII

– uczeń wykonuje pracę samodzielnie

– technika wykonania pracy dowolna

Termin i sposób dostarczenia prac:

– Prace należy składać do 16.12.2022r. w sali 41.

Praca powinna być  zatytułowana imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.

Jury konkursu ogłosi wyniki do 21.12.2022r. za pośrednictwem strony internetowej szkoły, gdzie także umieści zdjęcia wyróżnionych prac.

Zachęcam dzieci do uczestniczenia w konkursie! J

Pozdrawiam serdecznie

Kamila Wiśniewska

2022 Aktualności 15
Autor: