Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

We wtorek, 14 XII 2021 r., w naszej szkole odbyła się pierwsza debata oksfordzka. W debacie wzięli udział uczniowie klasy 7b. Niestety z uwagi na pandemię nie mogli zostać zaproszeni uczniowie z innych klas. Również z tego powodu debata odbyła się zdalnie.          Debatę poprzedziły warsztaty, podczas których uczniowie dowiedzieli się co to takiego debata oksfordzka i w jaki sposób należy ją przygotować. Warsztaty prowadził pan dr Krzysztof Mączka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Debaty oksfordzkie są powszechnie uznawane za szlachetną formę dyskutowania nad określoną tezą. Są także swoistym ćwiczeniem intelektualnym zarówno dla debatujących, jak i osób, które nie biorą bezpośredniego udziału w dyskusji.

         Zarówno obserwatorzy jak i uczestnicy debat wskazują, że są one przydatnym narzędziem edukacyjnym w odniesieniu do różnych tematów, ponieważ rozwijają umiejętność dobierania argumentów, uczą krytycznego i logicznego myślenia oraz nadają dyskusji formę i porządek. Przede wszystkim jednak uczą tego, jak prowadzić merytoryczny i kulturalny dialog.

         W debacie uczestniczą zawsze dwa zespoły: zwolennicy tezy (Propozycja) oraz przeciwnicy tezy (Opozycja). Zespoły składają się z czterech osób – mówców. Oprócz zespołów Propozycji i Opozycji w debacie uczestniczą: marszałek, sekretarz, publiczność oraz jury.

         Do drużyny Propozycji należały: Julia Antkowiak, Natasza Turkot, Maja Stołowska i Ewa Trejter, a do drużyny Opozycji należały: Maria Chrzanowiecka, Lena Wolna, Maja Frąckowiak oraz Inez Bober. Marszałkiem debaty był Maksymilian Sokołowski, a sekretarzem – Dawid Szymański. W jury zasiedli: wicedyrektor szkoły – pani Małgorzata Czerniawska, pani Alicja Łeszyk oraz pan Dariusz Kowalczyk, Rzecznik praw Ucznia. Publiczność tworzyli uczniowie klasy 7b. W debacie uczestniczył również – w roli gościa i jednocześnie osoby, która miała ocenić stopień jej przygotowania i spełnienia wszystkich jej zasad – pan dr Krzysztof Mączka.

         Debata zakończyła się wielkim sukcesem! Wszyscy mówcy świetnie wywiązali się ze swoich zadań, byli doskonale przygotowani. Ich mowy były przemyślane, uporządkowane, dzięki właściwemu doborowi argumentów.

         Istotną rolę w debacie odegrał również marszałek, który nie tylko czuwał nad jej przebiegiem, udzielał głosu debatantom oraz publiczności, ale również dobrze współpracował z sekretarzem. Zadaniem sekretarza była kontrola czasu mówców. Każdy z mówców miał bowiem określony czas na zabranie głosu – były to 4 minuty.

         Jury długo dyskutowało, ponieważ argumenty obu drużyn były mocne i przekonujące. Ostatecznie jednak (o włos! 😉) wygrała drużyna Propozycji, czyli Julia Antkowiak, Natasza Turkot, Maja Stołowska i Ewa Trejter. Dziewczęta przekonały jury, że „Kupowanie prezentów na Święta przez internet jest lepsze niż w sklepach”.

         Zachęcamy wszystkich uczniów – młodszych i starszych – do zorganizowania kolejnej/kolejnych debat oksfordzkich w naszej szkole.

         Warto nauczyć się kulturalnie i mądrze dyskutować 😊

Katarzyna Marchlewicz i Aneta Chojan

2021 Aktualności 21
Autor: