Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

W tym roku szkolnym uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania „Zakodowany świat”. Ucząc się przez zabawę  wykonują różne zadania związane z powyższą tematyką. Wykorzystują do tego różnorodne maty edukacyjne oparte na układzie współrzędnych, wirtualną matę edukacyjną, roboty Bee Bot i Ozobot, puzzle do Ozobotów, krążki edukacyjne, białe i kolorowe kubeczki  i wiele innych ciekawych pomocy i materiałów.

Najważniejsze cele, realizowane podczas zajęć to stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, wprowadzenie podstaw programowania, rozwijanie orientacji przestrzennej, pamięci, koncentracji uwagi, logicznego, algorytmicznego myślenia, rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, kształtowanie pozytywnej motywacji do wykonywania zadań, rozwijanie zainteresowań programowaniem.

Dzieci wykonują między innymi takie zadania, jak kodowanie i  odkodowywanie haseł, obrazków, tworzenie zakodowanych tras dla ozobotów, tworzenie tras dla ozobotów z puzzli edukacyjnych, odwzorowanie kształtów – symetria,  ćwiczenia z kodowaniem z wykorzystaniem robota Bee Bot, układanie wzorów, obrazków według podanych koordynatów, zabawy z kubeczkami, odczytywanie i tworzenie szyfrów, budowanie z kolorowych i białych kubeczków wg podanych instrukcji, różnorodne gry edukacyjne z wykorzystaniem maty do kodowania, krążków edukacyjnych, klocków.

Zajęcia związane z kodowaniem i programowaniem są dla dzieci bardzo atrakcyjne, pozwalają na realizowanie treści programowych w inny, ciekawy, urozmaicony sposób.

                                                                                                                                         Maria Filip

2021 Aktualności 14
Autor:
Rozmiar czcionki
Kontrast