Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Załączniki:

Procedury-wzór-COVID-19-13-.05.2020

ANKIETA- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze (świetlica)

OŚWIADCZENIE RODZICA

Szkoła-klauzula-informacyjna-Covid-19-13.05.2020

2020 Aktualności 22
Autor: