Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do oddziału  przedszkolnego w trakcie trwania pandemii COVID-19:

  1. Procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 78 im. prof.  Wiktora Degi w okresie pandemii covid-19  – plik  Procedury – COVID-19

  2. Oświadczenie Rodziców – plik OŚWIADCZENIE RODZICA

  3. Ankieta – plik  ANKIETA 

  4. Klauzula informacyjna – plik Przedszkole klauzula informacyjna_inf. o przetwarzaniu danych osobowych 

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne  drogą mailową  sekretariat@sp78poznan.pl  skanu wypełnionych dokumentów: ankiety i podpisanego oświadczenia (w tytule proszę wpisać  POWRÓT). Możliwe jest pozostawienie dokumentów w kopercie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do szkoły lub wrzucenie koperty do skrzynki znajdującej się w portierni szkoły w godz.: 8:00 – 12:00.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 19 maja 2020 r. do godz. 12:00.

Po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekażę Państwu informację (mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka  do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 78 na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT). 

plik Informacja Dyrektora Szkoły o powrocie dzieci do oddziału przedszkolnego

Poniżej link do strony internetowej miasta Poznań z informacją nt. powrotu dzieci do przedszkoli:

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/powrot-dzieci-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-od-25-maja-2020-r,147252.html

Z poważaniem,

Ewa Kubisz

dyrektor szkoły

2020 Aktualności 16
Autor: