Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     Dnia 5 kwietnia 2019 roku. reprezentacja uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej: Anita Wądołkowska i Krzysztof Szumotalski z kl. III A, Alicja Bartkowiak i Łukasz Pawełkiewicz z kl. III B, Jan Handke i Franciszek Rybacki z kl. 8 a, Paulina Kuffel i Karolina Sobczak z kl. 8 b oraz Nina Roszak z kl. 8 c, pod opieką pani Katarzyny Marchlewicz, uczestniczyła w uroczystości upamiętnienia ofiar niemieckiej okupacji w latach 1939-1945 w Forcie VII.

            W tym roku mogliśmy poznać historię artysty rzeźbiarza, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, uczestnika Powstania Wielkopolskiego – Marcina Rożka, więzionego w Forcie VII. Inscenizacja o tym wielkim patriocie została przedstawiona przez uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

            Fort VII jest miejscem wyjątkowym: to właśnie tutaj Niemcy założyli pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny. W latach 1939-1945 w Forcie VII więziono i zamordowano prawie 20 tysięcy osób. W tym – ponad 4,5 tysiąca Wielkopolan. 

            Pod ścianą śmierci, gdzie codziennie rozstrzeliwano więźniów, delegacje, zaproszeni goście oraz uczniowie poznańskich szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

Nina Roszak

2019 Aktualności 6
Autor: