Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     W naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach projektu „Rowerem do szkoły”. Projekt sfinansowany został ze środków Miasta Poznania i realizowany był przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Miał on na celu przeprowadzić obszerną edukację rowerową wśród uczniów. Zajęcia  odbywały się w 3 i 4 tygodniu września 2018 r.  W projekcie brały udział klasy od IV do VIII. 

Klasy IV i V miały zajęcia teoretyczne (2 x 45 min.) dotyczące np. zalet roweru jako środka transportu oraz zasad bezpieczeństwa i przepisów w formie pokazu slajdów z elementami warsztatów. Teoria była zwieńczona quizem z nagrodami. Klasy 4, 5, 6, 7, 8 miały również zajęcia praktyczne (2 x 45 min.) odbywające się na boisku szkoły oraz jego okolicy, a także na ulicach o możliwie niskim natężeniu ruchu – mające na celu zwiększenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz pewności jazdy w prawdziwych warunkach drogowych. Zajęcia w  terenie prowadzone były przez 2 osoby szkolące, przy obecności nauczyciela-opiekuna klasy. 

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w projekcie. 

Anna Słomka

2018 Aktualności 8
Autor: