Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

    Zaczęliśmy odliczanie! Z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 17 IX br. rozpoczęliśmy realizację projektu, którego celem jest nie tylko uczczenie tak ważnego – szczególnie dla Wielkopolan – wydarzenia, ale również upowszechnienie wiedzy związanej z nim, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i kulturą oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.

    Zadania będą realizowane na dwóch poziomach: klas (przez 4 tygodnie: od 17 IX do 12 X) i szkoły (tzw. Tydzień Obchodów: od 15 do 19 X). Na lekcjach historii uczniowie zapoznają się z przyczynami, przebiegiem i skutkami Powstania Wielkopolskiego. Na godzinie wychowawczej z kolei zastanowią się, dlaczego należy pamiętać o ważnych wydarzeniach z przeszłości. Będą również przygotowywali w zespołach prace związane z tematyką powstańczą, wezmą udział w wycieczkach z przewodnikiem „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego po Poznaniu”. Odwiedzą grób patrona szkoły – Powstańca Wielkopolskiego – prof. Wiktora Degi. W szkolnej bibliotece będą mogli zapoznać się z wystawą poświęconą publikacjom nt. Powstania Wielkopolskiego i zobaczyć pamiątki powstańcze.

    Tydzień Obchodów rozpocznie się spotkaniem z prof. Piotrem Okulewiczem z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z cyklu „Wizyta historyka w szkole” oraz koncertem „Z młodej piersi się wyrwało”. Na przerwach będzie można pośpiewać piosenki patriotyczne. Odbędzie się również Szkolny Konkurs Wiedzy nt. Powstania Wielkopolskiego w formie Kahoot oraz tzw. żywa lekcja historii, podczas której grupa rekonstrukcji historycznych „Semper Fidelis” przedstawi m. in. inscenizację potyczki Powstańców Wielkopolskich z Niemcami.

    Podczas Apelu Podsumowującego zostaną zaprezentowane najlepsze prace przygotowane w zespołach klasowych, nagrodzimy także uczniów, którzy wraz z rodzinami wezmą udział w Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt. „Wolność to diament do oszlifowania”. Planujemy także zasadzić w szkolnym ogrodzie „Drzewo Wolności”, a pod nim zakopać kapsułę czasu, do której włożymy przedmioty wybrane przez dzieci. Na zakończenie obchodów obejrzymy wspólnie film związany z Powstaniem Wielkopolskim przygotowany przez Szkolne Koło Filmowe.

    Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego pięknie wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego w listopadowe popołudnie spotkamy się na wieczornicy patriotycznej. Mamy nadzieję, że pamięć o tych ważnych wydarzeniach i jego obchodach przetrwa w postaci muralu, który chcielibyśmy wymalować na szkolnym boisku: „Niepodległej – na urodziny”.

    W marcu 2019 r. w murach naszej szkoły będzie gościć wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Ojcowie Niepodległości”. I to będzie ostatnie wydarzenie, jakie zaplanowaliśmy w ramach upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

    Zapraszamy wszystkich – całą społeczność szkolną Uczniów, Nauczycieli, Rodziców, Dziadków i Sąsiadów… do włączenie się w szkolne działania.

 

Katarzyna Marchlewicz i Agnieszka Karwat

koordynatorzy

2018 Aktualności 28
Autor: