Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     12 IV br., czyli w przeddzień Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przedstawiciele szkolnej społeczności, uczniowie kl. III B gimnazjum: Anna Modrzyńska, Natalia Andrzejewska i Adam Wawrzyniak zapali znicz pod dębem pamięci znajdującym się na terenie szkoły. Upamiętnili w ten sposób wszystkich tych – blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej – których wiosną 1940 r. rozstrzelano w Katyniu, Charkowie, Kalininie i innych miejscach. Również Henryka Leciejewskiego, który zginął w Katyniu. 

„Katyń to miejsce-słowo dla Polaków symbolizujące zagładę polskiej elity, ale również symbol kłamstwa i dochodzenia do prawdy” – mówił przed rokiem prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek.

Dziś Katyń to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem.

Katarzyna Marchlewicz

 

2018 Aktualności 17
Autor: