Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     W dniu 29 stycznia 2018 r. rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny Szkolnych Kół Caritas  pt. „Szkolne Koła Caritas w świetle obiektywu”. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami konkursowymi i spośród 11 szkół, przyznała  III Nagrodę   pieniężną    dla    Szkoły    Podstawowej   nr 78, ul. Żonkilowa 34 w Poznaniu. Bardzo się cieszymy! Poniżej zdjęcia konkursowe.

Opiekun SKC Anna Jęsiak 

 

2018 Aktualności 12
Autor: