Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła zajęła zaszczytne I miejsce w wojewódzkim konkursie ,,Zrób sobie przerwę na czytanie”

Otrzymaliśmy 300 zł na zakup książek do biblioteki. Jury (Zarząd Fundacji AITWAR) uzasadniło swój wybór następująco:

 ,,za profesjonalne podejście do opracowania projektu (wyznaczenie grup zadaniowych, wielość i różnorodność działań, casting na lektorów i warsztaty emisji głosu) oraz nadanie działaniom charakteru festiwalu słowa”.  

Celem akcji było stwarzanie warunków wzrostu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowania mitologią słowiańską, poprzez zachęcanie do wspólnego czytania baśni słowiańskich. Śmiało możemy powiedzieć, iż założone cele zostały zrealizowane.

W ramach projektu podjęte zostały następujące działania:

  • wybór baśni oraz lektorów, którzy czytali baśnie uczniom klas młodszych;

  • przygotowanie wystawy prac, które powstały w oparciu o przeczytane lektury (ilustracje nawiązujące do wysłuchanej baśni – uczniowie z klas 1-3; komiksy – klasy czwarte; list do głównego bohatera – klasy piąte; przygotowanie plakatów i haseł reklamowych oraz zaproszeń do wzięcia udziału we wspólnym czytaniu „Baśni – bajanie”);

  • zachęcenie uczniów klas 6-7 do stworzenia autorskich tekstów baśni;

  • przygotowanie banerów informacyjnych o projekcie oraz zaproszeń na uroczyste podsumowanie działań;

  • przygotowanie scenariusza przedstawienia teatralnego w oparciu o baśń: ”Bogowie jak ludzie”, wykonanie scenografii, obsada ról, przygotowanie oprawy muzycznej, zaprezentowanie efektów pracy poprzez wystawienie przedstawienia przed społecznością szkolną (grupa uczniów młodszych klasy 1-3 oraz grupą uczniów z klas 4-7);

  • przygotowanie, a następnie odczytanie (przez najlepszych lektorów) z podziałem na role wybranej lektury słowiańskiej podczas uroczystego podsumowania projektu. Nasi „bajarze” celem pełniejszego wejścia w rolę podczas uroczystego odczytania baśni także swym strojem nawiązali do kultury Słowian.

Sukces ten nie byłby możliwy gdyby nie współpraca i wsparcie na wielu polach. Przede wszystkim słowa podziękowania kierujemy do Was Drodzy Uczniowie. Dziękujemy także tym, którzy włączyli się do akcji, czyli: Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły oraz Rodzicom.

 

Aneta Chojan

Małgorzata Philipps

Małgorzata Czerniawska

2018 Aktualności 18
Autor: