Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

 

Podobno każdy z nas może być świętym Mikołajem…

6 grudnia odwiedził nas niezwykły święty Mikołaj w osobach Państwa Lidii i Samuela Zborowskich. Są oni rodzicami Adriana, który był uczniem naszej szkoły w latach 2012- 2017.

Państwo Zborowscy ufundowali profesjonalny powiększalnik pisma oraz monitor, z myślą o dzieciach słabowidzących oraz wszystkich, którzy będą z nich w przyszłości korzystać.

Sprzęt umieszczony zostanie w sali nr 35, w której odbywają się zajęcia rewalidacyjne.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców składamy Państwu serdeczne podziękowania za te niezwykłe podarki, które zawsze będą nam o Państwu przypominać… nie zapomnimy także o Adrianie.

Joanna Biernacka

 

2017 Aktualności 16
Autor: