Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

   Dnia 22 i 28 listopada 2017 r., klasy 4d i 4b wraz z opiekunami uczestniczyły w warsztatach parateatralnych „Jak zostać królem?” w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Uczniowie, wędrując przez kolejne muzealne sale, dowiedzieli się jak wyglądały polskie insygnia koronacyjne i co symbolizowały. Wysłuchali również legendy związanej ze Szczerbcem – koronacyjnym mieczem polskich władców – oraz poznali historię konfliktu między królem Bolesławem Śmiałym i biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa, którego finał – śmierć biskupa z rozkazu króla – nierozerwalnie wiąże się z jednym z elementów uroczystości koronacyjnych.

  Dzieci, przywdziewając stroje z epoki, wcieliły się w postaci króla, biskupów, książąt, księżniczek, rycerzy oraz dworzan i uczestniczyli w koronacji królewskiej Władysława Łokietka, która odbyła się w 1320 roku w Krakowie. Dzięki temu mogły wyobrazić sobie, jak niezwykłym wydarzeniem – politycznym i religijnym – była w średniowieczu koronacja.

  Warsztaty zakończyły się częścią plastyczną: każdy wykonał według określonego wzoru, dla siebie, królewską koronę.

Katarzyna Marchlewicz

2017 Aktualności 3
Autor: