Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w konkursie „Sztuka recyklingu – asamblaż” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Poznania. Laureatką została Paulina Obłój z kl. 2B, a Florian Knychała z kl. 1A dostał wyróżnienie.
Celem konkursu było promowanie świadomości ekologicznej oraz kreatywnego podejścia do recyklingu poprzez stworzenie asamblażu z przedmiotów przeznaczonych do utylizacji.

Gratulujemy uczniom sukcesu.

Natalia Shchednova

2024 Aktualności 7
Autor: