Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

W grudniu 2023 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Ogólnopolskiego Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt.: „Niebo w Kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarną”. Organizatorem było Stowarzyszenie TRAKT w Płocku. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zorzy polarnej oraz związkami środowiska przyrodniczego z życiem człowieka,  rozwijanie kreatywności i wrażliwości plastycznej uczestników konkursu. Tematyka prac miała przedstawiać plastyczne wyobrażenie zorzy polarnej. Konkurs miał charakter indywidualny, a prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych

Spośród wysłanych z naszej szkoły prac, w I kategorii wiekowej: 7-8 lat wyróżnienie otrzymała – Sofiia Shchednova z klasy 2a

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach plastycznych

Opiekunowie

Anna Szczepaniak

Jarosław Jóźwiak

Prace uczniów SP 78 w Poznaniu, biorące udział w konkursie.

2024 Aktualności 26
Autor: