Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Serdecznie zapraszam do udziału w Logopedycznym Konkursie Plastycznym:

“Pomoce logopedyczne dla małych i dużych”.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną w następujących grupach wiekowych:

I – Odział przedszkolny

II – Oddział zerówkowy

III – klasy I-III

IV – klasy IV- VIII

Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną formę przestrzenną lub płaską według własnego pomysłu o dowolnym formacie zawierające elementy służące do pracy nad sprawnością  aparatu artykulacyjnego użytkownika.

Celem konkursu jest motywowanie dziecka do terapii logopedycznej, zaangażowanie do rozwoju mowy i języka, umożliwienie dzieciom z trudnościami w mówieniu prezentowaniu swoich umiejętności, talentów i aktywności plastycznej.

Wszystkie prace posłużą uatrakcyjnieniu prowadzenia terapii logopedycznej.

Mogą to być różnego rodzaju:

gry planszowe

gry karciane

wiatraczki i dmuchajki

tory do dmuchania

zalaminowane karty pracy itp.

Do pracy należy dołączyć instrukcję użytkowania. Praca powinna być wykonana samodzielnie, w przypadku najmłodszych z niewielka pomocą rodziców/opiekunów.

Każda praca powinna zawierać metryczkę (drukowanymi literami): imię i nazwisko dziecka, nazwę placówki, wiek, klasę.

Prace należy  dostarczyć osobiście do 18 grudnia do dyżurki  szkoły z dopiskiem “Konkurs logopedyczny” logopeda Anna Szczepaniak

2023 Aktualności 14
Autor: