Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Miło nam obwieścić, że Nasza szkoła zdobyła

Tytuł „Złotej Szkoły NBP”

III edycji 2022/2023

oraz

jako jedyna szkoła podstawowa z Poznania

Nagrodę w wysokości 2000 zł

za najlepiej wykonane zadania edycji

Dziękujemy za zaangażowanie i wszystko, co udało się osiągnąć w III edycji programu pod hasłem: Poznajemy bank centralny. Potwierdzeniem przyznania szkole tytułu i nagrody jest statuetka i certyfikat NBP.

JAK ZDOBYĆ TYTUŁ ZŁOTEJ SZKOŁY NBP I NAGRODY?

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane trzy zadania poświęcone tematowi przewodniemu edycji. Na podstawie rankingu szkół NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu tytułu. Spośród Złotych Szkół NBP nagrody pieniężne otrzymują te, które najlepiej wykonały zadania danej edycji programu.

https://drive.google.com/file/d/1NgKgKVmkTPCgvwPbw0JFoxyPBGf1Xcgy/view?usp=sharing

GRATULUJEMY!

2023 Aktualności 29
Autor: