Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

W maju rozpoczęliśmy nowy dział SPIKE™ Essential, polega na wyszukaniu instrukcji do złożenia maszyny w programie, potem należy ją zaprogramować , za pomocą skryptów, do tego potrzebne są nam nie tylko zestawy Spike Essential , ale również sprzęt komputerowy.

Pierwszym naszym zadaniem była : Maszyna na dzień dobry

Polegało na zbudowaniu maszyny , która macha na powitanie.

Uczniowie mają stworzyć i przetestować program, który uruchomi maszynę do machania. Potem przebudowywali i testowali swoje modele, aby wykonać dwa kolejne zadania w aplikacji:

  • Udoskonal program maszyny do machania.
  • Zaprojektuj własną maszynę do machania.

Kilka ilustracji z naszych działań:

Film: https://drive.google.com/file/d/15CACcWlzBV-JZN_r703NhRwRpx3S5-Yk/view?usp=drive_link

Drugim zadaniem były: Mały pomocnik duża pomoc

Polegało na zbudowaniu  i przetestowaniu program sterującego robotem-pomocnikiem.

Uczniowie, następnie mieli przebudowywać i testować swoje modele, aby wykonać dwa kolejne zadania w aplikacji:

  • Zaprogramuj robota w taki sposób, by podążał za Danielem do domu.
  • Zaprojektuj własnego, lepszego robota-pomocnika

Film: https://drive.google.com/file/d/161anaNbjjX0hWwuKvUsTZfsH4CUXNFF5/view?usp=drive_link

Trzecim zadaniem był: Plac zabaw przyszłości

Uczniowie mają stworzyć huśtawkę w taki sposób , aby program poruszał huśtawką.

Następnie mają przebudowywać i testować swoje modele, aby wykonać dwa kolejne zadania w aplikacji:

  • Zmodyfikuj program w taki sposób, by huśtawka była ciekawsza.
  • Zaprojektuj własną, udoskonaloną huśtawkę.

Nasze prace:

Film: https://drive.google.com/file/d/145wSkljFveBQhlhl1Z0iWBonJ-4KzzbS/view?usp=drive_link

Czwartym zadaniem była  : Projektowanie formy „lamura”  do wydrukowania na drukarce 3D

Uczniowie z klas starszych na lekcjach robotyki rozwijali swoje umiejętności związane z drukiem 3D. W oparciu o nowoczesne technologie i oprogramowania pracowali nad swoimi projektami w programie Tinkercad poznanymi podczas zajęć. Projektowali formę lamura do wydruku na drukarce 3 D.

Wkrótce pochwalimy się dalszymi  naszymi  pracami 😊

                                                                                     Anna Słomka

 

2023 Aktualności 1
Autor: