Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Grupa Ekoludki z klasy 7a w tym roku szkolnym realizowała projekt o zanieczyszczeniu powietrza na Osiedlu Kwiatowym, w ramach którego uczniowie sprawdzali stan powietrza na  osiedlu dokonując pomiarów pyłów PM, monitorowali zawartość dwutlenku węgla na tablicy, która umieszczona jest na budynku naszej szkoły. Tworzyli także plakaty oraz ulotki dotyczące zanieczyszczeń powietrza ale także ogólnie zanieczyszczenia środowiska w okolicy naszej szkoły. Podczas Drzwi Otwartych uczniowie prezentowali plakaty o zanieczyszczeniu powietrza oraz przedstawiali prezentację – jako kampania informacyjna.

Dodatkowo grupa Ekoludki wzięła udział w spotkaniach online na rzecz środowiska organizowanych przez CEO, za co otrzymała zaświadczenie.

Korzystaliśmy także z raportu projektu „Dla błękitnego nieba”, aby móc określić czy nasze wyniki pomiarów są dobre czy złe, cyt:

Pyły PM2,5 to zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, których średnica jest nie większej niż 2,5 μm. To znaczy, że są one bardzo małe, a przez to mogą przenikać z płuc do krwiobiegu, a następnie do szeregu organów naszego ciała, co może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Długotrwałe oddychanie powietrzem zanieczyszczonym tymi małymi cząsteczkami może być przyczyną schorzeń między innymi układu oddechowego oraz układu krążenia. Dlatego też powinniśmy dbać o to aby było ich jak najmniej w powietrzu!

Najlepiej byłoby gdyby zanieczyszczeń w powietrzu nie było w ogóle. Nie jest to niestety możliwe, dlatego określono pewne granice, poniżej których uważa się że dane zanieczyszczenie nie jest dla nas szkodliwe, lub przeciwnie – ich przekroczenie może być groźne dla naszego zdrowia. Takie granice ustanowiła między innymi Europejska Agencja Ochrony Środowiska (ang.: European Environmental Agency – https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/#).

Poniżej możecie zobaczyć jakie klasy czystości zostały wyróżnione i jakie wartości zanieczyszczenia pyłami PM2,5 zostały im przyporządkowane.

Na wykresach, które znajdują się poniżej możecie zobaczyć jakie było zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM2,5 w miejscach pomiarów w trzech miesiącach pomiarowych średnie zanieczyszczenie powietrza ani razu nie spadło poniżej granicy jakości bardzo dobrej!

Jeśli pamiętacie, w styczniu mieliśmy do czynienia z okresem bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, które sprzyjały gromadzeniu się smogu. Mogliśmy wtedy zaobserwować niską temperaturę, przez co więcej osób ogrzewało swoje domy używając węgla. Jednocześnie nie było wiatrów, które mogłyby „przegnać” unoszące się nad mniejszymi i większymi miejscowościami chmury dymu z kominów. To doprowadziło do nagromadzenia się w powietrzu dużych ilości zanieczyszczeń, w tym pyłów PM 2,5, co możemy też zauważyć w wykonanych pomiarach.

Opiekun grupy EKOLUDKI: Iwona Liszewska

2023 Aktualności 21
Autor: