Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Dnia 4 października 2022 roku, nasza klasa – 7 b wzięła udział w spacerze edukacyjnym pod tytułem Z ziemi włoskiej do … Poznania! Poznańskie wątki wielkiej historii w ramach projektu realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które w tym roku świętuje 165. rocznicę powstania.

Podróż w przeszłość, do początków XIX w., zaczęliśmy z samego rana. Podczas kilku godzin, spacerowaliśmy ulicami centrum Poznania. Podziwialiśmy wiele wspaniałych miejsc. Byliśmy na Starym Rynku (aktualnie remontowanym), gdzie znajduje się Pałac Mielżyńskich oraz Ratusz, na którym codziennie w samo południe trykają się słynne poznańskie koziołki. Podziwialiśmy także dawne kolegium jezuickie (obecnie mieści się w nim Urząd Miasta Poznania), w którym gościł cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte podczas swojego pobytu w Poznaniu oraz Kryptę Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha, w której spoczywają szczątki wielu polskich bohaterów, m.in. Józefa Wybickiego i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Idąc ulicami Poznania, mijaliśmy inne znane nam wcześniej miejsca, ale nie mieliśmy o nich takiej wiedzy, jaką mamy teraz. Pani przewodnik, Alina Kucharska, opowiedziała nam m. in. o wizycie Dąbrowskiego i Wybickiego w Poznaniu w 1806 r. i o zapomnianym pierwszym zwycięskim powstaniu wielkopolskim. Pokazała nam także, jakie skarby kryją się w bibliotece PTPN.

 Maja Rzelechowska i Weronika Wachowska

2022 Aktualności 17
Autor: