Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Samorząd Uczniowski SP 78 wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowanie Panu Krzysztofowi Lisowi za pomoc w organizacji dyskoteki szkolnej. 

Zabawa była wspaniała, szczególnie, że ostatnie dwa lata młodzież była pozbawiona tego typu rozrywki. Możemy pochwalić naszą uczniowską  społeczność, za piękną zabawę, integrację i pozostawiony porządek w sali kolumnowej.
                                                                    opiekun SU 
                                                                    I. Majewska
2022 Aktualności 18
Autor: