Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Matematyka jest delikatnym kwiatem,

który rośnie nie na każdej glebie

i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.

(Jean Fabre)

W roku 2022 nie mogło zabraknąć naszego corocznego matematycznego święta, czyli realizacji projektu „Marzec miesiącem matematyki”

Celem naszych działań była:

 • popularyzacja wiedzy matematycznej oraz przyrodniczej wśród jak najszerszego kręgu uczniów;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych oraz geograficznych uczniów;
 • wyrabianie umiejętności pracy zespołowej, prezentacji własnego punktu widzenia;
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości;
 • rozwijania umiejętności prawidłowego przeprowadzania doświadczeń.

Chcemy więc, czy nie chcemy, czy nam się to podoba, czy nie, matematykę spotykamy wszędzie. Uczniowie mieli się zatem przekonać, że matematyka to nie tylko trudne zadania, suche liczby i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa
i pasjonująca przygoda. Służyły temu liczne konkursy i zabawy z matematyką.
W miesiącu marcu uczniowie tworzyli piękne parkietaże, sklejali bryły przestrzenne, tworzyli gry matematyczne, układali tangramy, przeprowadzali doświadczenia. Mieli szansę spotkać się z piratami oraz wziąć udział w wielu konkursach. W klasach powstały piękne gazetki.

Prezentacja powstałych trójwymiarowych prac – w holu na I piętrze. Zapraszamy także do galerii 😊.

Ponadto marzec obfitował w wiele konkursów, nasi uczniowie wykazali się niezwykłymi umiejętnościami. Poniżej prezentujemy osiągnięcia:

 • WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY
  TOMASZ GRUSS – ZOSTAŁ LAUREATEM
 • WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
 • ETAP REJONOWY (AWANS):

TOMASZ GRUSS

ADAM TREJTER

 • ETAP WOJEWÓDZKI:

TOMASZ GRUSS – ZOSTAŁ LAUREATEM

 • FINAŁ KONKURSU „ZŁOTA ŻABA”

TOMASZ GRUSS – WYRÓŻNIENIE

 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁ PODSTAWOWYCH MIASTA POZNANIA I OKOLIC
 • ETAP REJONOWY (AWANS):

TOMASZ GRUSS

ADAM TREJTER

JAKUB HELAK

 • ETAP WOJEWÓDZKI:

TOMASZ GRUSS – ZOSTAŁ LAUREATEM

 • KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR GRATULUJEMY SUKCESÓW!

 

2022 Aktualności 12
Autor: