Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Tomek przygotowywał się do konkursu bardzo sumiennie, rozwiązywał mnóstwo różnych zadań i testów wykraczających poza podstawę programową. Dzięki swoim zdolnościom i systematycznej pracy poradził sobie znakomicie, zdobył 40 punktów na 40 możliwych do zdobycia co stanowiło 100% całości i dało mu to I miejsce w klasyfikacji punktowej konkursu, a tym samym tytuł LAUREATA.

Tomek rozwiązywanie nawet najtrudniejszych zadań traktuje jak wyzwanie. Sympatyczny i lubiany zarówno przez rówieśników, jak i nauczycieli, którzy cenią go nie tylko za wiedzę i zaangażowanie, ale także za wysoką kulturę osobistą, poczucie humoru oraz to, że zawsze jest chętny do niesienia pomocy innym.

Dodatkową nagrodą dla Tomasza za zdobycie tytułu LAUREATA, jest zwolnienie go z części matematycznej egzaminu ośmioklasisty z jednoczesnym uzyskaniem z niego najwyższego wynikuco zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Małgorzata Philipps

2022 Aktualności 28
Autor: