Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu” realizowanego przez Stowarzyszenie CREO. W ramach projektu grupa młodzieży uczestniczy w cyklu warsztatów obywatelskich a następnie będzie odpowiedzialna za realizację akcji wolontariackich o charakterze społecznym i obywatelskim.

Jeszcze tej jesieni w naszej szkole zostanie także zorganizowany tzw. Szkolny Budżet Obywatelski (SBO). Poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo uczniowie będą mogli zgłaszać swoje propozycje miniprojektów o wartości do 1000 zł. Może to być sprzęt lub wyposażenie ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności szkolnej służące celom edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym itd. Po wersyfikacji zgłoszonych pomysłów zorganizujemy w naszej szkole głosowanie a zwycięski projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.

Zgłaszanie wniosków (pomysłów) będzie możliwe w terminie od 29 października do 15 listopada br.

Więcej informacji o naszej szkolnej edycji SBO można znaleźć pod linkiem:

https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/articlesView,164,39,Szkolny-Budzet-Obywatelski-2021—SP-78-w-Poznaniu,PL

Projekt „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu” finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania. Wsparcie dla zwycięskiego projektu zadeklarowała także Rada Rodziców SP 78.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania pomysłów na miniprojekty a następnie do wzięcia udziału w głosowaniu. Każdy głos ma znaczenie!

Organizatorzy:

Aneta Chojan

Katarzyna Marchlewicz

2021 Aktualności 3
Autor: