Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Kultywując tradycje narodowe, krzewiąc umiłowanie do Ojczyzny, 20 maja odbył się w naszej szkole konkurs poezji i piosenki patriotycznej, w którym uczestniczyły dzieci z klas pierwszych. Jury oceniało występy kandydatów, uwzględniając dobór repertuaru, trudność wykonania prezentowanego wiersza/piosenki oraz postawę i zaangażowanie uczestników. Po prezentacji własnej, dzieci przedstawiły przygotowany przez siebie repertuar.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Bianka Cadler, klasa 1B

II miejsce – Zofia Odziemska, klasa 1B

III miejsce – Wiktoria Kluz, klasa 1A

Wyróżnienie – Roksana Skawińska, klasa 1A

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na zakończenie konkursu wszyscy obecni przystąpili do uroczystego odśpiewania hymnu państwowego.

Marta Walaszczyk

2021 Aktualności 23
Autor: