Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Na ten dzień uczniowie klas pierwszych czekali od dawna, z niecierpliwością. W czwartek 28 stycznia 2021r. odświętnie ubrani spotkali się w sali kolumnowej na uroczystości Pasowania na Ucznia i na Czytelnika. Obecni byli również wychowawcy, panie dyrektor Ewa Kubisz i Małgorzata Czerniawska oraz pani Ania Lewandowska – nauczyciel biblioteki. Pierwszoklasiści odśpiewali  hymn narodowy, wysłuchali krótkich przemówień w wykonaniu wychowawcy i pani dyrektor, rozwiązali kilka zagadek. Po złożeniu przyrzeczenia – ślubowaniu oraz pasowaniu przez panią dyrektor Ewę Kubisz ogromnym ołówkiem stali się pełnoprawnymi uczniami  Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu.

Drugim ważnym momentem było złożenie przyrzeczenia i pasowanie na czytelnika, którego dokonała pani Ania Lewandowska po rozwiązaniu przez dzieci zagadek dotyczących liter.

Na pamiątkę tych ważnych wydarzeń dzieci otrzymały dyplomy, medale oraz książki.

To był miły dzień pełen niezapomnianych wrażeń!

Beata Wraga, Maria Filip, Edyta Karczewska, Anna Lewandowska

2021 Aktualności 21
Autor: