Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Z okazji zbliżających się Walentynek Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs dla klas 1-3 oraz 4-8.

Klasy 1-3:

Zaprojektuj kartkę walentynkową na kartce formatu A4 (tylko graficzna strona kartki, bez życzeń). Liczy się kreatywność, pomysłowość oraz estetyka wykonania pracy.

Klasy 4-8:

Wymyśl i ułóż krzyżówkę, w której hasłem będzie słowo „Walentynki”. Praca musi zawierać hasła oraz pytania do nich. Liczymy na oryginalne pomysły!

Prace można przesyłać na adres mailowy joannatomczak@sp78poznan.pl lub alicjagreda@sp78poznan.pl do dnia 14.02.2021.

Liczymy na wiele ciekawych zgłoszeń!

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

2021 Aktualności 2
Autor: