Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Pragniemy poinformować, że na Skarpetkowej choince zawisły 244 pary skarpet. Do zbiórki włączyło się 26 uczniów  z naszej szkoły, nauczyciele, administracja, dorośli  mieszkańcy z okolicy oraz dzieci z osiedlowego przedszkola  prowadzonego przez Siostry. 

W imieniu obdarowanych, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoim gestem powiedzieli: Tak pomagam!

Życzymy ciepła,  które płynie od tych , którzy przyjęli naszą pomoc.  

Pamiętajmy  dobro wraca!

Opiekun SKC 

2021 Aktualności 4
Autor: