Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     W roku szkolnym 2020/21 kontynuujemy w naszej szkole zbiórkę plastikowych nakrętek dla Stefci pod hasłem WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE!

Zbieramy plastikowe nakrętki, następnie przekazujemy do dyżurki szkolnej, skąd odbierane będą przez zaprzyjaźnioną osobę rodziny Stefci. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek przeznaczone będą na turnusy rehabilitacyjne, leki i rehabilitację w domu pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Stefcia urodziła się w maju 2015 roku.

Po urodzeniu dziewczynka miała niewydolność oddechową i zastosowano wspomaganie oddechu. W dalszych badaniach stwierdzono wodogłowie, łagodne zwężenie zastawki tętnicy płucnej, ubytek przegrody międzykomorowej, wrodzoną wadę serca. Po sześciotygodniowym pobycie w szpitalu wypisano dziecko do domu. Od tego dnia rodzice ćwiczą ze Stefcią, chodzą na prywatną rehabilitację i jeżdżą na turnusy rehabilitacyjne. Dziewczynka dzięki rehabilitacji siedzi i zaczęła samodzielnie chodzić.

Akcja ta trwa już kolejny rok i jak dotąd, cieszyła się ogromną popularnością. Nasi uczniowie przejęli się stanem zdrowia dziewczynki, często pytają jak się czuje Stefcia.

W załączniku przesyłam zdjęcia z ostatniego wyjazdu nad morze do Jarosławca. Z powodu epidemii rodzice nie pojechali na zaplanowany w kwietniu turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie.  Od marca szkoły, przedszkola i inne instytucję zbierające nakrętki były zamknięte przez koronawirusa COVID-19, przez co w minionym roku szkolnym nakrętek było mniej.

Załączam plakat i oświadczenie rodziców mówiące o przeznaczeniu pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży nakrętek.

1% dla Stefci 2019

Zachęcam do dalszej współpracy, chociaż wiem, że są trudne czasy.

Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za każdą nakrętkę.

Koordynator akcji

Anna Szczepaniak

2020 Aktualności 30
Autor: