Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     W czasie epidemii koronawirusa karty zgłoszeniowe do świetlicy szkolnej oraz druk oświadczenie o zatrudnieniu dostępne są do pobrania na stronie szkoły. Prosimy je dostarczyć do dyżurki szkolnej do dnia 9 września 2020r. (karta zgłoszeniowa i oświadczenie).

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów w świetlicy szkolnej nie może przekroczyć 75 uczniów. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice/prawni  opiekunowie pracują zawodowo i rodzice niemający pracy zmianowej, dzieci korzystające z dowozu oraz oczekujące na dodatkowe zajęcia. Zgłoszenia wypełnione niezgodnie ze stanem faktycznym  nie będą rozpatrywane. Prosimy o podanie konkretnych godzin przebywania dziecka w świetlicy.

W momencie, gdy szkoła znajdzie się w strefie żółtej lub czerwonej  w świetlicy szkolnej będą przebywać tylko dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, porządkowych
i sanitarnych.

W tak trudnych czasach dla wszystkich prosimy
o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń.

Liczymy na miłą i owocną współpracę.

Nauczyciele świetlicy

2020 Aktualności 1
Autor: