Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Wszyscy jesteśmy świadomi trudności, jakie towarzyszą tegorocznej inauguracji.

Stan pandemii wymusza podejmowanie rozwiązań nietypowych – podporządkowanych wytycznym organów nadrzędnych.

W związku z tym przekazuję niezbędne informacje związane z organizacją pierwszych dni szkolnych:

Do połowy września będziemy się kontaktować z Państwem przez szkolne e-maile dzieci. Prosimy o codzienną kontrolę wiadomości.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które są umieszczone na stronie szkoły i przesłane Państwu do wglądu.

Od połowy miesiąca przechodzimy na MOBI dziennik, w związku z tym konta na Idzienniku staną się nieaktywne.

Prosimy o zapoznanie dzieci z procedurami wejścia i wyjścia do szkoły oraz poruszania się po szkole. Wychowawcy na pierwszych lekcjach przekażą je uczniom.

W celu sprawnej organizacji pracy szkoły prosimy o zwrot deklaracji przekazanych uczniom dotyczących aktualnych danych, uczęszczania na religię i etykę, klasy drugie i trzecie poprosimy o deklaracje udziału w wyjazdach na basen. Szczegóły przekażemy przez wychowawców.

Deklaracje i arkusz są dostępne na stronie szkoły.

Wszyscy mamy na uwadze fakt, że sytuacja w każdej chwili może się zmienić, skutkując wprowadzeniem kolejnych zmian organizacyjnych.

Ufam, że planowane rozwiązania przyjmiecie Państwo ze zrozumieniem.

Z poważaniem

Ewa Kubisz Dyrektor Szkoły

2020 Aktualności 31
Autor: