Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

     Zdjęcia zgromadzone przez mieszkańca Os. Kwiatowego,  pana Piotra Sołtysiaka oraz tort urodzinowy przygotowany przez uczniów klas 1-6 SP78.
Zdjęcia wykonano podczas tegorocznych rekolekcji szkolnych.

 

2020 Aktualności 15
Autor: