Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klasy 8

zapraszamy do zapoznania się z informacją  na temat nowych zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/04/nowe-zasady-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021-w-zwiazku-z-czasowym-ograniczeniem-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty/

Dyrekcja szkoły

2020 Aktualności 4
Autor: