Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Szanowni Państwo,

9 kwietnia 2020 r. od godz. 12:00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostaną ogłoszone  listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/ogloszenie-list-dzieci-zakwalifikowanych-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-wazna-informacja-dla,145840.html

Informuję, że istnieje konieczność potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie od 9 do 16 kwietnia 2020 r.

Potwierdzenia woli rodzice mogą dokonać poprzez:

– dostęp do konta dziecka w systemie Nabór (jeśli ktoś posiada taki dostęp), gdzie można potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie zgodnie z załączoną instrukcją,

– w przypadku braku  dostępu do konta w systemie Nabór należy przesyłać e-mailem skan podpisanego potwierdzenia zapisu dziecka do szkoły, który stanowi podstawę zatwierdzenia przez szkołę,

– w przypadku braku dostępu do Internetu, można złożyć potwierdzenie do skrzynki przy wejściu do szkoły w godz. 8:00-12:00 z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Załączniki:

  1. Instrukcja_elektroniczne_potwierdzanie_woli_przyjęcia

  2. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych-Rodzice_przedszkola 2020

  3. Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2020

Z poważaniem,

Dyrektor Szkoły

Ewa Kubisz

2020 Aktualności 8
Autor: