Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

      Zasady rekrutacji do klasy IV (sportowej) o profilu piłka nożna – pod patronatem „KKS Lech” Poznań i koszykówka – pod patronatem „MUKS” Poznań na rok szkolny 2020/2021 określa  Regulamin rekrutacji do IV sportowej o profilu piłka nożna/piłka koszykowa w Szkole Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu w roku szkolnym 2020/21.

link REGULAMIN-REKRUTACJI-do-klasy-IVsportowej_2020-2021

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zostają zmienione:

a) termin składania wniosków:

06.04.2020 r.  – 26.04.2020 r.

Należy pobrać wniosek (poniżej) wypełnić, podpisać i przesłać skany na e-mail: sekretariat@sp78poznan.pl lub oryginał pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia o wielodzietności lub o samotnym wychowywaniu dziecka, jeżeli dotyczą. Wszystkie dokumenty można pobrać poniżej.

link wniosek do klasy 4 sportowej

link oświadczenie – wielodzietność

link oświadczenie – samotny rodzic

​b) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w terminie: termin ten zostanie podany później.

c) Rodzice/prawni opiekunowie w terminie do dnia 25-06-2020 r. dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportu lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.

d) termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych (jeśli testy sprawności fizycznej się odbędą) będzie podany w późniejszym terminie.

Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie zaświadczenia od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście lub podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia stanowiącego.

Co oferujemy?

– jednozmianowy tryb nauczania,

– możliwość korzystania ze stołówki szkolnej oraz świetlicy,

– dysponujemy bogatą infrastrukturą sportową,

– wykwalifikowana kadra trenerska,

– możliwość dołączenia do zespołu grającego w lidze WZPN w barwach LPFA, zawodnicy objęci są wyjątkowym programem szkolenia dzieci i młodzieży, który oparty jest na systemie szkolenia Akademii Lecha Poznań i MUKS Poznań,

– udział w turniejach, meczach kontrolnych, sparingach,

– patronat KKS LECH POZNAŃ i MUKS Poznań.

Nie czekaj, naprawdę WARTO!

Film promujący SP78 – klasę sportową piłka nożna poniżej.

https://wetransfer.com/downloads/d3de043f9ce9e3506c1a46ef07abfec320200407094809/04a88d5807f65917d688d1b23026934020200407094809/b84b6a

2020 Aktualności 7
Autor:
Rozmiar czcionki
Kontrast