Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Szanowni Państwo,
w związku z zawieszeniem zajęć informuję, że nauczyciele pozostają w domach w gotowości do pracy i zostali poproszeni, aby przygotowali dla swoich uczniów materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. Proszę Uczniów, aby sumiennie wykonywali zadania.
Szkoła jest zamknięta, a w sprawach pilnych proszę wykorzystywać do kontaktu dziennik elektroniczny i na bieżąco śledzić stronę szkoły.

Z poważaniem
Ewa Kubisz

2020 Aktualności 12
Autor: