Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), w  związku  z rekomendacją organu prowadzącego – Miasta Poznań dotyczącą zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz po uzgodnieniu z organem prowadzącym:

w dniach 11 – 25 MARCA 2020 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu zostają zawieszone.

Uprzejmie informujemy, że Wnioski dot. naboru do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą w następujących godzinach:

Termin

Godziny

11.03.2020r.

            12.03.2020r.            

13.03.2020r.

godz. 12:00 – 15:00

16.03.2020r.

          17.03.2020r.           

18.03.2020r.

godz. 8:00 – 12:00

19.03.2020r.

20.03.2020r.

godz. 12:00 – 15:00

23.03.2020r.

24.03.2020r.

godz. 8:00 – 12:00

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Ewa Kubisz

2020 Aktualności 10
Autor: