Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia,

 ale możesz go nie stracić”

Przysłowie Wschodnie

Dnia 24 października 2019 roku klasy 6, 7 i 8 brały udział w lekcji Pozytywnej profilaktyki. Prowadzący za pomocą fascynującego filmiku pokazał młodzieży w jaki sposób człowiek nieświadomie ulega uzależnieniom.

Za metaforę posłużył pewien ptak-symbol wolności. Uczniowie niezwykle trafnie odczytali sensy przenośne odnalezione w filmie i włączyli się  w ożywioną dyskusję na temat symboli zawartych w obrazie, które  odnosiły  się do zachowania człowieka uzależnionego.

Dalsza cześć zajęć upłynęła obecnym  na odgrywaniu ról przez wybranych uczestników. Krąg utworzony przez uczniów wokół jednego z nich miał pokazać jak postępuje uzależnienie. Uczniowie trafnie stwierdzili, że zacieśniające się koło symbolizuje postępowanie nałogu. Dopóki uzależniony nie znajdzie wśród znajomych  pomocnej dłoni, jest to droga w jedną stronę.

Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe opaski na rękę. Mają za zadanie przypominać o spotkaniu i przestrzegać każdego przed krokiem ,który może zaważyć na całym naszym życiu.

2019 Aktualności 30
Autor: