Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia dodatkowe prowadzone przez Miasto Poznań. Zajęcia dodatkowe  „Potrafię programować” dla uczniów 4-8 SP.  

Zajęcia pomogą:

– rozbudzić zainteresowanie uczniów programowaniem,

– zindywidualizować pracę z uczniem zdolnym,

– kształcić umiejętności przedmiotowe,

– wykorzystywać różnorodne form pracy z uczniem,

– rozwijać pamięć, umiejętności abstrakcyjnego oraz twórczego myślenia,

– przygotować do korzystania z nowych technologii informacji.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 13.45 – 14.30 i każdy piątek w godzinach 12.50 – 13.35 w sali nr 33 w okresie od 1.10.2019 r. do 18.12.2019 r.

Prowadzący zajęcia Anna Słomka

2019 Aktualności 9
Autor: