Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

WAŻNE!
Przypominamy, że egzaminy ósmoklasisty zaczynają się od dnia 15 kwietnia i trwają do 17 kwietnia 2019r.
STAWIENIE SIĘ JEST OBOWIĄZKOWE!
Zbieramy się przy sklepiku szkolnym o godz. 8.30.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 15, 16 i 17 KWIETNIA 2019r.

2019 Aktualności 12
Autor: