Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

  14 marca br w czytelni szkolnej odbył się IV Logopedyczny Konkurs Recytatorski przeznaczony dla uczniów klas 0-3 S.P. W konkursie wzięli udział ci uczniowie, którzy objęci są terapią logopedyczną. Dzieci zmagały się z przygotowanymi specjalnie dla nich wierszami nasyconymi trudnymi wyrazami z głoskami syczącymi i szumiącymi. Jury brało pod uwagę dobór repertuaru oraz jego pamięciowe opanowanie, poprawność artykulacyjną oraz ogólny wyraz artystyczny a więc, interpretację, mowę ciała i rekwizyty.

W ogólnej punktacji oraz ocenie, jury przyznało kolejno:
I miejsce dla Szymona Szala z kl „0”a
II miejsce dla Tymoteusza Cholewińskiego z kl „0”a
III miejsce dla Józefa Stefaniaka z kl „0”a

Wyróżnienie dla Mai Cieleckiej z kl 1b.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za występ i życzymy powodzenia w terapii logopedycznej.
Anna Szczepaniak – logopeda dyplomowany

2019 Aktualności 7
Autor: