Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

  Na podstawie zezwolenia nr 18/2019/2474/OR wydanego przez Fundację Słoneczko przeprowadzono podczas koncertu charytatywnego w dniu 15 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 78 przy ulicy Żonkilowej 34 w Poznaniu zbiórkę publiczną  na rzecz leczenia i rehabilitacji Wojciecha Mendlikowskiego.
  Fundacja Słoneczko, Stawnica 33A, 77-400 Złotów działa  na podstawie decyzji MAC Nr 2015/2733/OR zezwalającej na organizację zbiórek publicznych.
  W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano kwotę 12 413,14 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta trzynaście złotych, czternaście groszy). Zebrane fundusze znajdują się już na subkoncie Wojtka.

Wszystkim ofiarodawcom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy.

organizatorzy
Barbara Chałupniczak-Kaczmarek
Monika Soroka
Dariusz Kowalczyk

 

2019 Aktualności 26
Autor: