Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

   Dnia 12 II 2019 r. odbyła się w naszej szkole „podwójna” żywa lekcja historii: o Starożytności – dla uczniów klas 4 – 5 oraz o Polsce Sarmackiej – dla klas 6-8 SP i kl. III Gimnazjum. Krzysztof Górski wraz z członkami Teatru Historycznego „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego” przedstawił w niezwykle barwny sposób epokę starożytną – zarówno dzieje Greków jak Rzymian. Opowiadał o strojach starożytnych mieszkańców Hellady i Imperium Rzymskiego, o uzbrojeniu greckich hoplitów i rzymskich legionistów oraz o rozrywkach, jakimi wypełniali swój czas wolny, np. o walkach gladiatorów.

Uczniowie nie tylko z zainteresowaniem przysłuchiwali się opowieściom, ale również aktywnie włączali się w poszczególne części lekcji, wcielając się w postaci ze świata starożytnego oraz Polski szlacheckiej, np. husarza Jana III Sobieskiego.
Katarzyna Marchlewicz

2019 Aktualności 17
Autor: