Szkoła Podstawowa nr 78

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

Wstępne wyniki głosowania na Poznański Budżet Obywatelski 2019r.

Projekty rejonowe: 11 – Fabianowo – Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica pierwsza trójka prezentuje się następująco:

nr XI. 4 – Świetlicowo-biblioteczny raj w SP 58: 1108 głosów
nr XI. 2 – Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna: 797 głosów
nr XI. 3 – Bezpieczne dzieciaki Górczyna, Ławicy, Kwiatowego, Junikowa: 729 głosów.

DZIĘKUJEMY ZA WASZE GŁOSY!

Oficjalne wyniki 30.10.2018r.

https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiPoznan/?__tn__=kC-R

https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiPoznan/?__tn__=kC-R&eid=ARCv6fIyl

 

2018 Aktualności 23
Autor: